شرکت artemiscoco فعالیت خود را در حوزه توزیع عمده صنایع غذایی اعم از خشکبار، میوه، آب معدنی، عرقیات گیاهی و به خصوص پسته وخرما آغاز نموده است. هدف این مجموعه کاهش تعداد واسطه های بین مزارع و تولید کنندگان و مصرف کننده نهایی می باشد. برای دست یابی به این هدف ما همواره سعی داریم بطور حضوری در محل تولید محصولات حضور یابیم و بطور مستقیم خریدار محصولات کشاورزی، باغات و تولیدی ها باشیم.

بنابراین با بودن در کنار ما بهترین کیفیت و قیمت را دریافت نمایید.

VIEW ALL
حوزه های فعالیت :                                                                                                                                              
محصولات ما